home


Fotogalerie - bezobratlí

brouci (Coleoptera)


1

2

3Praha
Anthaxia nitidula - samec

Praha
Anthaxia nitidula - samec

Jižní Čechy
Anthaxia quadripunctata

Jižní Čechy
krasec čtyřtečný

Třeboňsko
Phaenops cyanea krasec borový

Střední Čechy
Cicindela campestris svižník polní

Slovensko
Cicindela sylvicola svižník lesomil

Slovensko
Cicindela sylvicola svižník lesomil

Praha
Calosoma inquisitor krajník hnědý

Praha
Calosoma inquisitor krajník hnědý

Bílé Karpaty
Lucanus cervus roháč obecný

Bílé Karpaty
Lucanus cervus roháč obecný

Bílé Karpaty
Lucanus cervus roháč obecný

Slovensko
Dorcus parallelipipedus

Slovensko
roháček kozlík

Slovensko
Dorcus parallelipipedus

Břeclavsko
Cerambyx cerdo tesařík obrovský

Břeclavsko
Cerambyx cerdo tesařík obrovský

Břeclavsko
Cerambyx scopolii tesařík bukový

Jižní Morava
Cerambyx scopolii tesařík bukový

Jižní Morava
Dorcadion pedestre kozlíček písečný

Praha
Plateumaris rustica mandelinka