home

trpaslíci

MR v ČR

orchideje v ČR

fotogalerie

odkazy

guestbook

napište mi


Naše masožravé rostliny

U nás, mám tím na mysli Čechy, Moravu a Slezko, se vyskytuje více než deset původních,
většinou velmi vzácných, druhů masožravých rostlin. Záměrně neuvádím přesný počet,
neboť některé jsou udávány někde jako druh (species) a někde jako poddruh (subspecies).
Jsou to zástupci čtyř rodů dvou čeledí.


Čeleď: Droseraceae - rosnatkovité


lokalita lokalita
lokalita aldrovandky, bublinatky jižní a b. menšílokalita rosnatky okrouhlolisté a bublinatky jižní


Rod: Aldrovanda - aldrovandka

Aldrovanda vesiculosa - aldrovandka měchýřkatá


Rod: Drosera - rosnatka

Drosera anglica
- rosnatka anglická (rosnatka dlouholistá)
Drosera intermedia
- rosnatka prostřední
Drosera × obovata
- rosnatka obvejčitá - přírodní kříženec D. rotundifolia a D. anglica
Drosera rotundifolia
- rosnatka okrouhlolistá


aldrovandka aldrovandka rosnatka okrouhlolistá rosnatka okrouhlolistá
aldrovandka měchýřkatárosnatka okrouhlolistá

V Čechách se vyskytuje také velká (kolem 10 cm) forma rosnatky okrouhlolisté,
která se někde udává jako Drosera rotundifolia ssp. bohemica.

rosnatka rosnatkaČeleď: Lentibulariaceae

lokalita lokalita
lokalita bublinatky jižní a rosnatky okrouhlolisté


Rod: Utricularia - bublinatka

Utricularia australis
- bublinatka jižní
Utricularia bremii
- bublinatka vícekvětá
Utricularia intermedia
- bublinatka prostřední
Utricularia minor
- bublinatka menší
Utricularia ochroleuca sensu stricto
- bublinatka bledožlutá
Utricularia stygia
Utricularia vulgaris
- bublinatka obecná


bublinatka jižní bublinatka jižní bublinatka jižní tučnice česká
bublinatka jižní bublinatka jižní - květ bublinatka jižní - turion tučnice česká


Rod: Pinguicula - tučnice

Pinguicula vulgaris - tučnice obecná


Na Českolipsku a v Polabí se vyskytuje také endemická forma, která je někde udávána ja-
ko Pinguicula bohemica - tučnice česká - a někde jako Pinguicula vulgaris ssp. bohemica.
Na lokalitách, kde rostou (bohužel většinou už rostly) obě tyto tučnice, se vyskytuje i jejich
přírodní kříženec Pinguicula × dostalii - tučnice Dostálova.


A ještě jedna zajímavost. Ve zpravodaji OV ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
ŠUMPERK č. 2/1988 je v seznamu chráněných rostlin a živočichů okresu Šumperk napsána
Pinguicula alpina - tučnice alpská.


V ČR byly také uměle vysazeny rostliny rodu Sarracenia - špirlice - a
Pinguicula grandiflora - tučnice velkokvětá. Ty zde však nejsou původní.


Drosera rotundifolia
Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) v přírodě

© 2006-2008 DejF