home

trpaslíci

MR v ČR

orchideje v ČR

fotogalerie

odkazy

guestbook

napište mi

Naše orchidejeČeleď: Orchidaceae - vstavačovité


lokalita lokalita
orchidejové louky v Bílých Karpatech


Podčeleď: Cypripedioideae

Rod: Cypripedium - střevíčník

Cypripedium calceolus - střevíčník pantoflíček

Podčeleď: Orchidoideae

Tribus: Cranichideae

Podribus: Goodyerinae

Rod: Goodyera - smrkovník

Goodyera repens
- smrkovník plazivý

Podribus: Spiranthinae

Rod: Spiranthes - švihlík

Spiranthes spiralis
- švihlík krutiklas

Tribus: Orchideae

Podribus: Orchidinae

Rod: Anacamptis - rudohlávek

Anacamptis pyramidalis
- rudohlávek jehlancovitý

Rod: Coeloglossum - vemeníček

Coeloglossum viride
- vemeníček zelený

Rod: Dactylorhiza - prstnatec

Dactylorhiza bohemica
- prstnatec český
Dactylorhiza carpatica
- prstnatec karpatský
Dactylorhiza fuchsii ssp. fuchsii
- prstnatec Fuchsův pravý
Dactylorhiza fuchsii ssp. soóana
- prstnatec Fuchsův Soóův
Dactylorhiza fuchsii ssp. sudetica
- prstnatec Fuchsův chladnomilný
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata
- prstnatec pleťový pravý
Dactylorhiza incarnata ssp. haematodes
- prstnatec pleťový krvavý
Dactylorhiza maculata ssp. maculata
- prstnatec plamatý pravý
Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica
- prstnatec plamatý sedmihradský
Dactylorhiza majalis ssp. majalis
- prstnatec májový pravý
Dactylorhiza majalis ssp. turfosa
- prstnatec májový rašelinný
Dactylorhiza sambucina
- prstnatec bezový
Dactylorhiza traunsteineri
- prstnatec Traunsteinerův

Rod: Gymnadenia - pětiprstka

Gymnadenia conopsea
- pětiprstka žežulník
Gymnadenia densiflora
- pětiprstka hustokvětá

Rod: Himantoglossum - jazýček

Himantoglossum adriaticum
- jazýček jadranský

Rod: Ophrys - tořič

Ophrys apifera
- tořič včelonosný
Ophrys holosericea ssp. holubyana
- tořič čmelákovitý Holubyho
Ophrys insectifera
- tořič hmyzonosný

Rod: Orchis - vstavač

Orchis mascula ssp. mascula
- vstavač mužský pravý
Orchis mascula ssp. signifera
- vstavač mužský znamenaný
Orchis militaris
- vstavač vojenský
Orchis morio
- vstavač kukačka
Orchis pallens
- vstavač bledý
Orchis palustris
- vstavač bahenní
Orchis purpurea
- vstavač nachový
Orchis tridentata
- vstavač trojzubý
Orchis ustulata ssp. ustulata
- vstavač osmahlý pravý
Orchis ustulata ssp. aestivalis
- vstavač osmahlý letní

Rod: Platanthera - vemeník

Platanthera bifolia
- vemeník dvoulistý
Platanthera chlorantha
- vemeník zelenavý

Rod: Pseudorchis - běloprstka

Pseudorchis albida
- běloprstka bělavá

Rod: Traunsteinera - hlavinka

Traunsteinera globosa
- hlavinka horská

Podčeleď: Epidendroideae

Tribus: Neottieae

Podribus: Limodorinae

Rod: Cephalanthera - okrotice

Cephalanthera damasonium
- okrotice bílá
Cephalanthera longifolia
- okrotice dlouholistá
Cephalanthera rubra
- okrotice červená

Rod: Epipactis - kruštík

Epipactis albensis
- kruštík polabský
Epipactis atrorubens
- kruštík tmavočervený
Epipactis distans
- kruštík oddálený
Epipactis greuteri
- kruštík Greuterův
Epipactis helleborine
- kruštík širolistý
Epipactis leptochila ssp. neglecta
- kruštík ostrokvětý přehlížený
Epipactis leutei
- kruštík Leuteův
Epipactis microphylla
- kruštík drobnolistý
Epipactis moravica
- kruštík moravský
Epipactis muelleri
- kruštík růžkatý
Epipactis palustris
- kruštík bahenní
Epipactis pontica
- kruštík pontický
Epipactis pseudopurpurata
- kruštík příbuzný
Epipactis purpurata
- kruštík modrofialový
Epipactis tallosii
- kruštík Tallosův
Epipactis voethii
- kruštík Voethův

Rod: Limodorum - hnědenec

Limodorum abortivum
- hnědenec zvrhlý

Podribus: Listerinae

Rod: Listera - bradáček

Listera cordata
- bradáček srdčitý
Listera ovata
- bradáček vejčitý

Rod: Neottia - hlístník

Neottia nidus-avis
- hlístník hnízdák

Podčeleď: Epipogieae

Rod: Epipogium - sklenobýl

Epipogium aphyllum - sklenobýl bezlistý

Podčeleď: Malaxideae

Rod: Hammarbya - měkkyně

Hammarbya paludosa - měkkyně bažinná

Rod: Liparis - hlízovec

Liparis loeselii - hlízovec Loeselův

Rod: Malaxis - měkčilka

Malaxis monophyllos - měkčilka jednolistá

Podčeleď: Vandoideae

Tribus: Maxillarieae

Podribus: Corallorhizinae

Rod: Corallorhiza - korálice

Corallorhiza trifida
- korálice trojklaná


Vyhynulé druhy

Herminium monorchis
Dactylorhiza curvifolia
Gymnadenia odoratissima
Himantoglossum caprinum
Ophrys sphegodes
Orchis coriophora


lokalita
Prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) v přírodě

© 2006-2008 DejF